top of page

טיפול בטראומה 

כל אדם עובר אירועים מלחיצים וקשים בחייו. אירועים אלו יכולים להפוך טראומתיים אם בזמן האירוע אין לאדם את היכולת להתמודד ולהגיב אליהם. ישנן טראומות חד פעמיות כדוגמת תאונת דרכים וטראומות מתמשכות כמו חשיפה ממושכת לאלימות בילדות.

אחד המאפיינים של אירועים טראומתיים הוא העדר הבחירה- האדם נמצא חסר אונים בתוך הסיטואציה, אין לו איך לעזור לעצמו ואין לו בחירה. למוח שלנו יש שלוש תגובות עיקריות למצבי סכנה FFF-fight, flight or freeze- לברוח, להילחם ואם אלו לא אפשריים אז לקפוא במקום. הקפיאה הזו היא שמאפשרת לאדם לשרוד את האירוע אך לאחר שהאירוע עובר, חלק מאנרגיית החיים נשארת קפואה בזמן. כל עוד האנרגיה הזו כלואה באירוע הטראומתי היא יוצרת מגוון סימפטומים מחרדה, פאניקה, דיכאון ועד הפרעת דחק פוסט-טראומתית (PTSD).

הטיפול בטראומה, רוצה להשיב לאדם את אנרגיית החיים הכלואה, לאפשר לאדם לתקן את הנפש השבורה ולשוב לחיים מלאים יותר. הטיפול נע בין שני מרכיבים, הראשון- בנייה של משאבים חיוביים בחיי האדם על מנת ליצוא ויסות רגשי, תפקוד טוב יותר ותחושת נוכחות בחיים שמתעצמת. המרכיב השני הוא תהליך עדין של שמאפשר נגיעה ושחרור של האנרגיה התקועה בחוויה הטראומטית. עם התהליך הטיפולי האדם יתחיל לחוש כי פיסות של עצמו שבות אליו ואנרגיית החיים שוב זורמת. 

bottom of page