שרי אורובינדו

שקט סביבי, מרחב

לא יתואר;

ציפורים לבנות על אוקינוס,

נודדות, צוללות;

ים ללא צליל על 

שמיים חסרי קול;

תכלת על תכלת צופים בדממה